De Duykeldam

De Lange Streek 30 8255 AR Swifterbant

 • In onze talentenklas worden kinderen uitgedaagd hun talenten op verschillende manieren in te zetten.
 • Op De Duykeldam leren de kinderen van en met elkaar.
 • Kinderen op de Duykeldam leren door zelf te ontdekken.
 • Op de Duykeldam hebben we oog voor creatief talent!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van OBS De Duykeldam. Dé school als het gaat om een veilig schoolklimaat.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van OBS De Duykeldam in Swifterbant. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samenwerken
 • Zelfstandigheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Reflectie
 • Effectiviteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Omdat we het erg belangrijk vinden, dat het kind het onderwijs krijgt aangeboden dat aansluit bij de onderwijsbehoeften, zullen we bij de kennismaking ook steeds vaststellen of de school kans ziet om tegemoet te komen aan deze onderwijsbehoeften.
Van belang is: de behoeften van het kind en de mogelijkheden die de school kan bieden.
Mocht blijken dat de school de gevraagde onderwijsbehoeften niet kan bieden, zal de school dit ook uitspreken naar de ouders. Daarbij is het uitdrukkelijk zo, dat de school kan aangeven, waarom het in die situatie niet kan beantwoorden aan de vraag van het kind. Vervolgens zal de school gaan bekijken op welke school wel tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van het kind. Op dit moment worden er weinig tot geen nieuwe huizen gebouwd in Swifterbant, waardoor het leerlingen aantal is gezakt.

De procedure die doorlopen wordt voor een aanmelding van een nieuwe leerling bestaat uit de volgende stappen:

 1. Aanmelding;
 2. Behandeling aanmelding;
 3. Uitslag aanmelding.

Kinderen kunnen vanaf drie jaar worden aangemeld. Aanmelden kan met een volledig ingevuld aanmeldformulier. De aanmelding geeft niet direct een garantie op plaatsing.

Voor meer informatie over het aanmelden van leerlingen verwijzen wij graag ons schoolondersteuningsprofiel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Duykeldam werken we met 5 gelijke dagen continurooster.

Voor voor- en naschoolse opvang werken wij samen met Kinderopvang Dronten: www.kinderopvangdronten.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hebben in het veiligheidsplan beschreven hoe wij omgaan met de (sociale) veiligheid op school. 

Terug naar boven