Basisschool Sint Theresia

Kerkweg 7 6071 AL Swalmen

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Hoewel de score voldoende is voor onze school, is de gemiddelde tevredenheid lager dan de afgelopen jaren.

Deze daling is te herleiden naar één groep op één moment. Dat is natuurlijk jammer!

De oplossingen zijn ingezet en we verwachten dat volgend schooljaar deze toelichting niet meer nodig is.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven