Basisschool Sint Theresia

Kerkweg 7 6071 AL Swalmen

 • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Theresia is een divers team met veel talenten.

Alle leerkrachten worden aangemoedigd om hun talenten in te zetten voor de kinderen en het team. Dit zorgt voor een dynamische en creatieve sfeer waarin we steeds blijven zoeken naar mogelijkheden.

Door de groei van de school, is het team flink gegroeid. Deze nieuwe leerkrachten hebben ook hun eigen expertise die een mooie aanwinst zijn voor het gehele team.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Alle verloven voor het personeel worden intern met het team opgevangen.

De stichting heeft de fondsen voor vervanging beschikbaar gesteld aan de school. Hiermee is extra formatieruimte gecreëerd die voor verloven en vervangingen ingezet kan worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een van de kenmerken van onze school is 'ontmoeten'

Om het ontmoeten te organiseren en te laten ontstaan hebben wij een centrale ruimte waar de kinderen samen bij elkaar kunnen komen. Deze ruimte ligt in het hart van onze school en is met verschillende hoekjes ingericht, zodat het ontmoeten in alle vormen en samenstellingen kan plaatsvinden.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basisschool St. Theresia verzorgt regulier basisonderwijs op rooms-katholieke grondslag aan de kinderen van het prachtige Boukoul en omgeving vanaf 4 jaar tot en met het moment dat zij naar het voortgezet onderwijs of ander soort onderwijs uitstromen.

Dit betekent dat wij alle kinderen die hier starten als 4-jarige kleuter binnen onze grenzen van onze mogelijkheden zullen begeleiden naar een zo passend mogelijke uitstroom naar het voortgezet onderwijs of andersoortig onderwijs.
Bij kinderen die later instromen leveren we ook deze zorg, mits de zorg past bij de bestaande zorg van de groep.

In onze kleine school hebben wij een IB-team bestaande uit verschillende specialisten. Zij kijken samen met de leerkracht en/of externe experts naar eventuele speciale behoeften van een kind om van daaruit planmatig te werken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Traditioneel ligt de eindverantwoordelijkheid van de zorg bij de interne begeleider van de school. Vanuit de behoefte naar een gedragen continuïteit in deze taak heeft het team onderzocht hoe ze dit vorm kunnen geven. Hierdoor hebben wij deze taak verdeeld over in ons IB-team.

Door de IB-taak te verdelen:

 • ontstaat een gedeelde en gedragen verantwoordelijkheid voor de individuele leerling is, waarmee we alle kinderen in beeld krijgen en houden.
 • ontstaat er meer ruimte om in de groepen te komen kijken en samen grotere processen te herkennen en aan te pakken
 • waarborgen wij continuïteit van de invulling van de taak. 
 • worden specialisten ingezet, waardoor de kwaliteit van interventies groter wordt.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In groep 1-2 wordt er gewerkt aan de hand van de doelen van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).

Thema’s zijn leidraad om het onderwijs aan de kleuter betekenisvol vorm en inhoud te geven.  Een kleuter is volop in ontwikkeling en het bewegingsonderwijs neemt een grote plaats in. Er wordt veel buiten gespeeld, zowel vrij spel als kleutergymlessen. We besteden veel aandacht aan de zintuiglijke ontwikkeling van de kleuter door hen te laten spelen met zand, water, verf, klei, kosteloos materiaal e.d. Ook wordt er met ontwikkelingsmateriaal gewerkt. Het spelen en werken vindt plaats aan de tafels, op de grond en in hoeken (bv. de huishoek, winkeltje en bouwhoek). De ontwikkeling van de kleuters wordt gevolgd, geobserveerd en vastgelegd door middel van de KIJK!-registratie. 

Terug naar boven