Basisschool Sint Theresia

Kerkweg 7 6071 AL Swalmen

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van basisschool St. Theresia!

Dit SchoolVenster geeft u informatie over Basisschool St. Theresia. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig hebben wij een toelichting gegeven bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over o.a. onze schoolprestaties.

Wij werken vanuit de overtuiging dat er niets mooier is dan een kind dat leert. Ons motto is daarom ook LEERPRACHTIG.

Neem gerust ook eens een kijkje op onze eigen schoolwebsite: www.theresiaboukoul.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontmoeten
  • Inclusiviteit en Diversiteit
  • Intrinsieke kracht
  • Ontwikkeling
  • Toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school groeit!

Jarenlang had onze school rond de 80 leerlingen.

In het schooljaar 2023-2024 zal de school groeien naar bijna 125 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven