Basisschool De Octopus

Abdissenstraat 1 6071 VP Swalmen

  • Schoolfoto van Basisschool De Octopus
  • Schoolfoto van Basisschool De Octopus
  • Schoolfoto van Basisschool De Octopus
  • Schoolfoto van Basisschool De Octopus
  • Schoolfoto van Basisschool De Octopus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Elk jaar onderzoeken we de leerlingtevredenheid met de vragenlijst uit PO Vensters. De resultaten bekijken we kritisch met het team en als er vragen zijn gaan we terug naar onze leerlingen. De resultaten worden ook besproken in de medezeggenschapsraad.

De monitor sociale veiligheid wordt uit bovenstaand onderzoek gehaald. Ook deze resultaten bekijken we kritisch met het team en worden in de medezeggenschapsraad besproken.

Onze missie 'Op de Octopus voel je je als een vis in het water' willen we realiseren.

Naar aanleiding van de monitor sociale veiligheid 2022-2023 bevragen we leerlingen over plekken waar ze zich niet veilig voelen. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheid van ouders is best stabiel in de afgelopen zes schooljaren. We zijn hier tevreden mee, al kan het altijd beter.

De resultaten geven niet meteen aanleiding tot extra actiepunten.

In het kader van ouderbettrokkenheid hebben we voor komend schooljaar wel al een aantal actiepunten gepland: twee inloopmomenten per groep en alle leerkrachten lopen met de kinderen naar buiten, zodat ze aanspreekbaar zijn.


Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven