Basisschool De Octopus

Abdissenstraat 1 6071 VP Swalmen

  • Schoolfoto van Basisschool De Octopus
  • Schoolfoto van Basisschool De Octopus
  • Schoolfoto van Basisschool De Octopus
  • Schoolfoto van Basisschool De Octopus
  • Schoolfoto van Basisschool De Octopus

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Vertrouwen
  • Ontwikkelen
  • Veelzijdigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen vooral uit de wijk. Basisschool De Octopus is gelegen in de wijk Martin Giessen in Swalmen, ten oosten van de Rijksweg. 

Onze school is gebouwd op de plek waar voorheen basisschool Heide heeft gestaan. Vanaf januari 2010 is deze Brede Maatschappelijke Voorziening in gebruik en biedt naast de school ook onderdak aan Kinderopvang Swalmen en Stichting Gemeenschapshuis Swalmen.

Basisschool De Octopus….de naam: Octopus is het Griekse woord voor ‘achtpoot’. Een octopus heeft acht armen en drie harten. De acht armen symboliseren de acht groepen van de basisschool. De drie harten geven aan welke groepen bewoners er in de BMV vertegenwoordigd zijn: de school, de kinderopvang en het gemeenschapshuis (de verenigingen).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
316
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op De Octopus voel je je als een vis in het water!

Welbevinden en sociale veiligheid van kinderen vinden wij enorm belangrijk.

Afspraken, regels, en protocollen hebben we verzameld in het Handboek Sociale Veiligheid. Hierin beschrijven we onze pedagogische visie, ons preventief handelen en eventueel curatief handelen.

Komend schooljaar gaan we opnieuw aan de slag met het goed neerzetten van routines, waar mogelijk gekoppeld aan executieve functies. Dit doen we met de hele school.

Terug naar boven