Basisschool In 't Park

Reinoud van Gelderstraat 63 6114 EA Susteren

  • ... ligt in een "parkachtige setting"
  • ... bieden ruimte voor spel en rust!
  • ... nodigt uit tot klimmen en klauteren!
  • ... kunnen we ook in de pauze!
  • ... is klaar voor vertrek naar ...

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Aan de ondersteuning die wij als school, al of niet met ondersteuning van anderen, kunnen bieden, zijn grenzen verbonden. Helaas kunnen wij niet aan alle kinderen die ondersteuning bieden waar zij behoefte aan hebben. Om dat op een zo zorgvuldige wijze te kunnen bepalen in samenspraak met de ouders / verzorgers van het kind hebben wij een procedure opgesteld die wij hanteren bij aanmelding van leerlingen. 

Wat willen we kunnen (ambitie)?:

Enkelvoudige slechthorendheid / Lichamelijke beperkingen / (Vormen van) epilepsie, Dyslexie, Taalleesproblemen, Hoogbegaafdheid, PDDNOS / Ass gerelateerde problematieken, (Faal)angst, ADHD gerelateerde gedragsproblemen, Lichte vormen van het Syndroom van Gilles de la Tourette.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven