Basisschool In 't Park

Reinoud van Gelderstraat 63 6114 EA Susteren

Schoolfoto van Basisschool In 't Park

In het kort

Toelichting van de school

Mede namens de rest van ons team heten wij u van harte welkom op ons SchoolVenster.

Neemt u gerust een kijkje in de gegevens van onze school.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze website (www.intpark.nl).

Ook bent u van harte welkom om een kijkje in ons gebouw te nemen en / of om langs te komen voor een informatief gesprek.

Maakt u daarvoor eens een afspraak onder schooltijd, dan kunt u direct de sfeer proeven!

Met vriendelijke groeten,

Maartje Merry, directeur


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Openheid
  • Verbondenheid
  • Eigenaarschap
  • Persoonsvorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

BSO Pluk! is een fijne locatie waar je je thuis voelt en creatief kunt zijn. Lichte kleuren, grote ramen en een unieke binnen- en buitenruimte kenmerken deze locatie. Zo is er een theater, een atelier, bouwhoek, ‘chillplek’, kookeiland, blote voetenpad, etc. Teveel om op te noemen! 

Een frisse neus halen? Dat doen wij zeker, iedere dag gaan wij naar buiten toe via het raam (!) en spelen we heerlijk in onze stoere buitenruimte!

BSO Pluk! is alle schooldagen geopend voor en na schooltijd. Op maandag, dinsdag en donderdag gaan de zevenplus-kinderen van BSO Pluk! naar onze dependance BSO Zevenplus. Deze dagen is de opvang bij BSO Pluk! dus gericht op kinderen van 4 t/m 7 jaar. Wanneer BSO Zevenplus vol zit, blijven de jongste zevenplussers gezellig bij BSO Pluk! Op woensdag, vrijdag, vakantiedagen en studiedagen is BSO Zevenplus niet open, dan worden álle kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen bij BSO Pluk!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze school hebben we gekozen voor twee personeelsleden (1 vrouw en 1 man) die de taak van vertrouwenspersoon op en voor onze school uitoefenen!

Voor de contactgegevens van alle interne (binnen de school) en externe (binnen het bestuur) vertrouwenspersonen verwijzen we u naar de schoolgids. 

Terug naar boven