Basisschool In 't Park

Reinoud van Gelderstraat 63 6114 EA Susteren

  • ... ligt in een "parkachtige setting"
  • ... bieden ruimte voor spel en rust!
  • ... nodigt uit tot klimmen en klauteren!
  • ... kunnen we ook in de pauze!
  • ... is klaar voor vertrek naar ...

In het kort

Toelichting van de school

Mede namens de overige personeelsleden heten wij u van harte welkom op ons SchoolVenster.

Neemt u gerust een kijkje in de gegevens van onze school.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze website (www.basisschoolintpark.nl).

Ook bent u van harte welkom om een kijkje in ons gebouw te nemen en voor een informatief gesprek.

Maakt u daarvoor eens een afspraak onder schooltijd, dan kunt u direct de sfeer proeven!

Met vriendelijke groeten,

Maartje Merry, directeur


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Openheid
  • Verbondenheid
  • Eigenaarschap
  • Persoonsvorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De huidige opvangmogelijkheden bestaan uit een aanbod van de voor- tussen- en na-schoolse opvang.

Voor de BSO, de buitenschoolse opvang, hebben we samenwerking gezocht met SKEM, de Stichting Kinderopvang Echt-Maasgouw. Zij biedt zowel opvang voor als na schooltijd. Op verzoek is ook opvang tijdens vakantieperioden mogelijk. 

Het overblijven, de TSO (tussen schoolse opvang), is in handen van de stichting "Kids Arena", die verder met vrijwilligers werkt.

De vrijdagmiddagopvang van kinderen uit de groepen 1 t/m 4 wordt eveneens door SKEM geregeld!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze school hebben we gekozen voor 2 ouders (1 vrouw en 1 man) en twee personeelsleden (1 vrouw en 1 man) die de taak van vertrouwenspersoon op en voor onze school uitoefenen!

Voor de contactgegevens van alle interne (binnen de school) en externe (binnen het bestuur) vertrouwenspersonen verwijzen we u naar de schoolgids. 

Terug naar boven