Openbare Basisschool De Springdonk

Schoutlaan 2 6114 MC Susteren

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springdonk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Springdonk is een school met een rijke ervaring in het begeleiden van kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Door de kennis die daardoor is opgebouwd hebben we kinderen veel te bieden. In verschillende groepen zijn er dan ook kinderen aanwezig die deze ondersteuning nodig hebben. Een gevolg daarvan is dat de opbrengsten die we aan het einde van de basisschool met onze leerlingen realiseren van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van het aantal zorgleerlingen in de betreffende groep. Deze verscheidenheid is ook terug te zien in het percentage leerlingen dat doorstroomt naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Uiteraard richten we ons onderwijs erop om het beste uit ieder kind te halen, ook op cognitief gebied. Dat dit goed lukt, blijkt uit het feit dat kinderen voor een groot gedeelte doorstromen binnen het voortgezet onderwijs op het niveau dat wij als basisschool geadviseerd hebben.

Om meer stabiliteit in de eindopbrengsten van onze school te brengen is een aantal trajecten uitgezet:

  • Nieuwe rekenmethode en methode begrijpend lezen die beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen
  • Schoolbrede versterking van de didactische aanpak
  • Behoud van onze sterke pedagogische begeleiding van kinderen.

Meer informatie hierover vindt u op onze website www.springdonk.nl in het schoolplan 2015-2019.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Springdonk is een school met een rijke ervaring in het begeleiden van kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Door de kennis die daardoor is opgebouwd hebben we kinderen veel te bieden. In verschillende groepen zijn er dan ook kinderen aanwezig die deze ondersteuning nodig hebben. Een gevolg daarvan is dat de opbrengsten die we aan het einde van de basisschool met onze leerlingen realiseren van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van het aantal zorgleerlingen in de betreffende groep. Deze verscheidenheid is ook terug te zien in het percentage leerlingen dat doorstroomt naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven