Openbare Basisschool De Springdonk

Schoutlaan 2 6114 MC Susteren

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springdonk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

OBS de Springdonk heeft een vakleerkracht drama. Zij geeft wekelijks les aan alle groepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij staan open voor het bespreken van de mogelijkheden voor kinderen op onze school.

We zetten onderwijsassistenten in bij het bieden van specifieke zorg.

Wij vinden het van belang dat we kinderen begeleiden in een goede samenwerking en afstemming met de ouders. Dit geldt zeker voor kinderen met speciale behoeften. Daartoe worden geregeld gesprekken gevoerd waarbij het schoolondersteuningsteam (SOT), de leerkracht, externe deskundigen en de ouders betrokken zijn.

Ons SOT bestaat uit een coördinator, een rekenspecialist, een leesspecialist en een gedragsspecialist.

De ondersteuning van kinderen met specifieke zorg staat beschreven in de one page van het schoolondersteuningsprofiel dat u ook op deze site vindt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven