Openbare Basisschool De Springdonk

Schoutlaan 2 6114 MC Susteren

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springdonk

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een plek waar we elkaar ontmoeten, om van en met elkaar te leren. Een plek waar we leren respect te hebben voor ieders eigenheid, ieders mening of overtuiging. Waar verschillen tussen mensen gekoesterd worden. Kinderen, school en ouders werken samen om ervoor te zorgen dat ieder kind zich kan ontwikkelen naar zijn eigen mogelijkheden. We dagen kinderen uit zich breed te ontwikkelen tot zelfstandige mensen die weten wat ze kunnen en willen; die open staan voor de wereld om hen heen en er actief deel van uitmaken; die hun creativiteit en creatief denken inzetten in onze wereld nu en in de toekomst; die goed zorgen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Team Springdonk voelt zich verantwoordelijk voor elk afzonderlijk kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkelingsgericht werken
  • betekenisvol
  • SchoolOndersteuningsTeam
  • reflectie
  • creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
279
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op OBS de Springdonk wordt de voor- en naschoolse opvang gerealiseerd door externe kindpartners. Ouders hebben de vrije keuze bij welke partner zij de benodigde opvang inkopen. 

De tussenschoolse opvang wordt gerealiseerd door KOS in samenwerking met teamleden. Het merendeel van onze kinderen blijft over. Er wordt gezamenlijk gegeten in de eigen groep. Vervolgens wordt er heerlijk buiten gespeeld met veel materialen en toestellen. Er wordt geklommen en geklauterd, gevoetbald en geknikkerd en vooral ontspannen! Er is tijdens deze TSO ruim toezicht door medewerkers van KOS en teamleden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven