Christelijke Basisschool Joh Looijengaskoalle

Lustenburg 15 9283 TJ Surhuizum

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Joh Looijengaskoalle

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Eind januari, begin februari worden de tussentijdse toetsen van het Cito LOVS afgenomen.

De toetsen worden geanalyseerd en vervolgens vinden gesprekken plaats tussen de IB-er en de leerkrachten van de school.

Er wordt een trendanalyse gemaakt en daar waar nodig een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

Tijdens een gepland teamoverleg nemen we teambreed ook de gehele (school) trendanalyse door.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We zien dat de gegeven schooladviezen in groep 8 over het algemeen juist zijn.

Het gros van onze leerlingen zit na 3 jaar voortgezet onderwijs nog steeds op het niveau dat passend is bij het advies vervolgonderwijs groep 8.

We monitoren dit ook zelf door ieder jaar de aangeleverde gegevens van de VO scholen te verwerken. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven