It Bynt

Knilles Wytseswei 11 9262 NG Sumar

  • Schoolfoto van It Bynt
  • Schoolfoto van It Bynt
  • Schoolfoto van It Bynt
  • Schoolfoto van It Bynt

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat naast leerkrachten uit onderwijsassistenten, vakleerkracht muziek, conciërge, IB’er, ICT’er en directeur. Daarnaast is onze school een leerbedrijf voor MBO opleidingen en zetten we op een weloverwogen manier studenten in binnen ons onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht doen wij een beroep op de vervangingspool van ons overkoepelend orgaan Stichting Oarsprong.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken met 3 units:
Unit 1: peuters en groep 1/2
Unit 2: groep 3/4/5
Unit 3: groep 6/7/8
Er is een vakleerkracht muziek die wekelijks in alle groepen muziekles geeft.
Aan de groepen 1 t/m 8 wordt HVO en GVO aangeboden. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen hebben 25 lesuren per week.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kinderen hebben 25 lesuren per week.

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt basisondersteuning aan aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Voor kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kunnen wij -indien mogelijk- extra ondersteuning aanvragen bij het Bovenschools zorgteam.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken we nauw samen met de peuteropvang ’t Boartersplak die in onze school gehuisvest is en daardoor is er een vloeiende overgang van de opvang naar groep 1.

Terug naar boven