OBS De Zandloper

Cavaljeweg 29 7934 PJ Stuifzand (Gem. Hoogeveen)

Schoolfoto van OBS De Zandloper

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij o.b.s. De Zandloper!

De Zandloper staat in het dorp Stuifzand en is één van de scholen van Stichting Bijeen, een stichting van openbare basisscholen in de gemeente Hoogeveen.

Onze slogan luidt: "Het beste uit jezelf halen!

Een korte schets van onze school:

 • Moderne dorpsschool; de deur staat voor iedereen open!
 • Coöperatief Onderwijs: Vertrouwen, Eigenaarschap, Samenwerken
 • Kanjerschool
 • Combinatiegroepen: groep 1-2-3, groep 4-5 en groep 6-7-8.
 • Adaptief onderwijs; onderwijs op maat voor ieder kind.
 • Aanbod 21ste eeuwse vaardigheden
 • Talentontwikkeling 
 • Samenwerking met KDV/BSO/Peutergroep de Zandkanjers op zowel pedagogisch als didactisch gebied met als doel een Coöperatief Kindcentrum in Stuifzand, waarin één pedagogisch klimaat heerst en een doorgaande ontwikkelingslijn 0-12 jaar wordt aangeboden

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Coöperatief Onderwijs
 • Adaptief Onderwijs
 • Kanjerschool
 • Gezonde School
 • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
48
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven