De Bron

Stroeërweg 76 3776 MK Stroe

Schoolfoto van De Bron

In het kort

Toelichting van de school

De Bron is een kleine en veilige dorpsschool waar goed onderwijs wordt gegeven. We besteden veel tijd en aandacht aan de vakken lezen, rekenen en taal. Tijdens wereld oriëntatie werken we volgens de principes van onderzoekend en ontdekkend leren. De kinderen leren hierdoor vaardigheden als samenwerken, initiatief nemen en creatief denken. De Bron is de enige school in de dorpskern Stroe. Er zijn ongeveer 140 leerlingen op de Bron, verdeeld over 7 groepen. De Bron geeft het onderwijs vorm vanuit een Protestants Christelijke identiteit. De school staat open voor alle ouders en leerlingen die kunnen instemmen met de grondslag van de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Gezien
  • Betrouwbaar
  • Nieuwsgierig
  • Onderzoeken & Ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Bron is een protestants Christelijke basisschool. Alle leerlingen waarvan de ouder de Christelijke identiteit van de school respecteren zijn welkom op De Bron. Praktisch alle leerlingen uit Stroe en de directe omgeving van Stroe volgen onderwijs op De Bron. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven