De Bron

Stroeërweg 76 3776 MK Stroe

  • Schoolfoto van De Bron
  • Schoolfoto van De Bron
  • Schoolfoto van De Bron
  • Schoolfoto van De Bron
  • Schoolfoto van De Bron

In het kort

Toelichting van de school

De Bron is een kleine en veilige dorpsschool waar goed onderwijs wordt gegeven. We besteden veel tijd en aandacht aan de vakken lezen, rekenen en taal. Tijdens wereldoriëntatie werken we volgens de principes van onderzoekend en ontdekkend leren. De kinderen leren hierdoor vaardigheden als samenwerken, initiatief nemen en creatief denken. De Bron is de enige school in de dorpskern Stroe. Er zijn ongeveer 140 leerlingen op de Bron, verdeeld over 7 groepen. De Bron geeft het onderwijs vorm vanuit een Protestants Christelijke identiteit. De school staat open voor alle ouders en leerlingen die kunnen instemmen met de grondslag van de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Gezien
  • Betrouwbaar
  • Nieuwsgierig
  • Onderzoeken & Ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Bron is een protestants Christelijke basisschool. Alle leerlingen waarvan de ouder de Christelijke identiteit van de school respecteren zijn welkom op De Bron. Praktisch alle leerlingen uit Stroe en de directe omgeving van Stroe volgen onderwijs op De Bron. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Groepsindeling schooljaar 2022-2023:

Groep 1: Maandag t/m vrijdag juf Hetty

Groep 2: Maandag, dinsdag, vrijdag juf Irene. Woensdag en donderdag juf Ada.

Groep 3: Maandag, dinsdag, vrijdag juf Klazien. Woensdag en donderdag juf Laura.

Groep 4: Maandag, donderdag, vrijdag juf Moniek (dinsdag en woensdag combi met groep 6 en meester Aron)

Groep 5: Maandag juf Marja. Dinsdag t/m vrijdag meester Menno.

Groep 6: Maandag, t/m donderdag meester Aron (dinsdag en woensdag, vrijdagochtend combi met groep 4) vrijdag juf Moniek.

Groep 7: Maandag, dinsdag, woensdag juf Eva. Dinsdag, donderdag, vrijdag juf Herlien

Groep 8: Maandag t/m vrijdag meester Mathijs. Vrijdag om de week meester Bert. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Externe vertrouwenspersoon

Het is ook mogelijk uw zorgen te uiten bij een externe vertrouwenspersoon. Dat is Michèle Haagmans jeugdverpleegkundige bij de Jeugdgezondheidszorg Midden Gelderland. Zij is te bereiken via het telefoonnummer: 0883556000.

Terug naar boven