OBS De Meerwaarde

Diepenhorstweg 1 a 3291 GJ Strijen

  • Schoolfoto van OBS De Meerwaarde
  • Schoolfoto van OBS De Meerwaarde
  • Schoolfoto van OBS De Meerwaarde
  • Schoolfoto van OBS De Meerwaarde
  • Schoolfoto van OBS De Meerwaarde

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool “De Meerwaarde” is een openbare basisschool met ongeveer 325 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. De school is gelegen in het land van Essche en heeft een ruim schoolplein met veel speelmogelijkheden voor de kinderen. Het onderwijs op onze school is erop gericht dat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen in een prettige en vertrouwde omgeving. Daarbij is niet alleen het bijbrengen van kennis van belang. Ook zelfstandigheid, spreekvaardigheid en sociale vaardigheden zijn belangrijk voor een brede ontwikkeling. Zo hopen wij er mede voor te zorgen dat de kinderen zullen uitgroeien tot een gelukkig en evenwichtig lid van onze samenleving. Ons motto: “Ieder kind heeft het" vertelt precies waar wij op de Meerwaarde in geloven. Op dit punt heeft De Meerwaarde in januari 2016 het predicaat: Excellente school behaald, voor de tweede keer in januari 2019 en voor de derde keer in juni 2022. 

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van obs De Meerwaarde. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Elk kind heeft het
  • Plusgroep
  • Meervoudige Intelligentie
  • Waarden:aardig, netjes, rustig
  • Niet apart, maar samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
337
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang

In het gebouw De Meerwaarde is ook de voor- en naschoolse opvang Kibeo gehuisvest. Deze organisatie biedt voorschoolse- en naschoolse opvang voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar.Zij zijn dagelijks geopend vanaf 07.00-08.30 en 15.00-18.30 uur en in de schoolvakanties vanaf 08.00-18.30 uur.

Opvang op vrije dagen en tijdens schoolvakanties loopt ook via Kibeo.

In het gebouw De Meerwaarde zijn ook de kinderdagopvang en peuterspeelzaal gehuisvest. Dit is voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Zij zijn dagelijks geopend.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven