Basisschool De Firtel, een Jeelo school

Parklaan 24 6039 BD Stramproy

Schoolfoto van Basisschool De Firtel, een Jeelo school

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoekers, welkom op het School Venster van basisschool De Firtel,

Basisschool De Firtel biedt kinderen kansen. Ze mogen zich ontwikkelen tot zelfstandige, onafhankelijke mensen die vanuit hun eigen talenten en inzichten kunnen blijven groeien. 

We willen duurzaam en betekenisvol onderwijs verzorgen. Dit betekent dat we projectmatig werken, waarbij de diverse vakken in samenhang worden aangeboden. Wij maken hiervoor gebruik van het Jeelo-concept.

De kernwaarden van de school zijn: veiligheid, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, zelfvertrouwen, socialiteit

Basisschool de Firtel is onderdeel van de stichting PO MeerderWeert De visie van de Stichting MeerderWeert vindt u op: http://www.meerderweert.nl/

Bent u nieuwsgierig geworden, dan nodig ik u van harte uit om een kijkje te komen nemen.

Met vriendelijke groet,

Margo Jacobs-Teunissen, directeur basisschool De Firtel


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid
  • betrokkenheid
  • zelfvertrouwen
  • socialiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Brede School "Oprooi" te Stramproy is basisschool De Firtel gevestigd. Het aantal geboorten in Stramproy fluctueert. Hiermee hangt ook het leerlingenaantal samen.

Weergave

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool de Firtel hanteert geen continurooster. Wij hebben na een ouderenquête en na overleg in de medezeggenschapsraad gekozen voor een middagpauze. Voor alle kinderen bestaat er de mogelijkheid tot overblijven onder begeleiding van gecertificeerde overblijfkrachten.

De schooltijden van maandag t/m donderdag zijn: 8.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur.

Op vrijdag heeft groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur school. De schooltijden voor de groepen 5 t/m 8 zijn op vrijdag: 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur. 

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven