Openbare Basisschool de Wiekslag

Erf 1 1841 GR Stompetoren

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Wiekslag

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Doorgaans meten we de sociale veiligheid met SCOL. Voorjaar 2023 hebben we gekozen voor de Venster-enquête. De rapportage is besproken met de MR.

Leerlingenraad

Vijfmaal per jaar heeft de directie een vergadering met de leerlingenraad. Deze raad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8. De deelnemers worden democratisch door de groep gekozen. Onderwerpen die aan de orde gekomen zijn: inrichting schoolplein, pedagogisch klimaat, schoolregels, de onderwijskwaliteit en lesmethodes. Het verslag van de vergadering wordt gedeeld met het team en de MR.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 hebben we de tevredenheid van de ouders gepeild. Op de pluspunten zijn we trots en spannen ons de komende jaren in om deze te behouden. De kritiekpunten zetten we om naar actiepunten in het schoolplan 2023-2027.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven