Openbare Basisschool de Wiekslag

Erf 1 1841 GR Stompetoren

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Wiekslag

In het kort

Toelichting van de school

De Wiekslag is een open, laagdrempelige dorpsschool met ongeveer 200 leerlingen. We  hechten aan een respectvolle omgang met elkaar en een veilige sfeer waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door de inzet van een  hardwerkend, fijn team en mede door veel actieve en betrokken ouders hebben wij een gezellige school met een prima sfeer waar kinderen zich snel thuis voelen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de school: www.obswiekslag.nl. Als u kennis wilt maken met het team en de school dan bent u van harte welkom.    

Dit Schoolvenster biedt u enig inzicht op een deel van de  resultaten en geeft u informatie over OBS De Wiekslag. De gegevens zijn  afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig heeft de school een toelichting gegeven. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Wiekslag valt onder het bestuur van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB). De ISOB-scholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. www.isob.net  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Zelfstandigheid
  • Creativiteit
  • Geborgenheid
  • Sociaal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven