Openbare Basisschool de Wiekslag

Erf 1 1841 GR Stompetoren

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Wiekslag

In het kort

Toelichting van de school

De Wiekslag is een open, laagdrempelige dorpsschool met ongeveer 170 leerlingen verdeeld over 8 groepen. We  hechten aan een respectvolle omgang met elkaar en een veilige sfeer waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door de inzet van een  hardwerkend, fijn team en mede door veel actieve en betrokken ouders hebben wij een gezellige school met een prima sfeer waar kinderen zich snel thuis voelen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de school: www.obswiekslag.nl. Als u kennis wilt maken met het team en de school dan bent u van harte welkom.    

Dit Schoolvenster biedt u enig inzicht op een deel van de  resultaten en geeft u informatie over de school. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig heeft de school een toelichting gegeven. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Onze school valt onder het bestuur van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB). De ISOB-scholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. www.isob.net  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Creativiteit
  • Zelfstandigheid
  • Boeiend en actief leren
  • Samenwerken
  • Persoonlijke groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2024 (nieuwe teldatum) telt de school 190 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Sluiting van een basisschool in onze regio heeft gezorgd voor toename van ons leerlingenaantal. Deze leerlingen zijn met name ingestroomd in de groepen 5 t/m 8. De instroom van jonge leerlingen vertoont een lichte afname.

Voor het indelen van de groepen gaan we uit van een gemiddelde groepsgrootte van 23 leerlingen. Gedurende het schooljaar stromen er in groep 1 nieuwe leerlingen in.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
167
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samen met Forte Kinderopvang vormen wij een kindcentrum: opvang én onderwijs onder één dak!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verkeersveiligheid

Voor de veiligheid van de kinderen nemen wij de volgende regels in acht bij het halen en brengen: Breng uw kind zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Komt u op de fiets, zet de fiets van de kinderen dan in de fietsenrekken bij school. Zet uw eigen fiets buiten het fietsenrek, anders is er niet genoeg plaats voor de fietsen van de kinderen, maar zet uw fiets niet te dicht bij geparkeerde auto’s. U mag niet fietsen op het trottoir rondom de school en op het voetpad.

Komt u met de auto? Parkeer dan uw auto in de hiervoor bestemde parkeervakken rond de school. Ook in de (zij)straten in de omgeving van de school is vaak genoeg plek om te parkeren.

Hoofdluis

Kinderen op de basisschool zijn een gemakkelijk doelwit voor hoofdluis omdat ze tijdens het spelen lichamelijk contact hebben of omdat hun jassen tegen elkaar aan hangen. Wij proberen hoofdluis te voorkomen met de volgende maatregelen:

  • Wij hebben speciale luizenzakken voor de kinderen om hun jassen, dassen, mutsen etc. in te stoppen en op te hangen aan de kapstokken. De luizenzakken zijn op school te koop.
  • Als u zelf hoofdluis constateert bij uw kind, verzoeken wij u dringend dit te melden bij de leerkracht om te voorkomen dat de hoofdluis zich verder door school verspreidt.

We wijzen er nadrukkelijk op dat ouders zelf verantwoordelijk zijn om hun kinderen regelmatig op luizen te controleren.

Roken

  Het schoolgebouw is een openbaar gebouw. Roken is niet toegestaan, ook niet op de schoolplein.

Verzekering

De ISOB heeft voor alle kinderen een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is uitsluitend van kracht gedurende de schoolactiviteiten inclusief een uur voor en na schooltijd. Deze verzekering dekt niet de schade aan of het zoekraken van brillen, kleding, fietsen, mobiele telefoons en andere materialen. Ouders die helpen op school of bij excursies en schoolreisjes, zijn wel verzekerd. Indien een kind de school schade berokkent, kunnen wij de ouders aansprakelijk stellen. Het is daarom van belang dat u zelf een WA-verzekering afsluit. De school draagt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor waardevolle eigendommen die de kinderen mee naar school nemen.

Terug naar boven