De Sterrenboom

Bilwijkerweg 6B 2821 SB Stolwijk

  • Schoolfoto van De Sterrenboom
  • Schoolfoto van De Sterrenboom
  • Schoolfoto van De Sterrenboom
  • Schoolfoto van De Sterrenboom
  • Schoolfoto van De Sterrenboom

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Is een leerkracht afwezig? Dan lossen we de eerste dag, waar mogelijk, op binnen het team. Bij langere afwezigheid regelen we vervanging.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Units en stamgroepen Onze school bestaat uit drie units:
Onderbouwunit (groep 1, 2, 3)               
Middenbouwunit (groep 4, 5, 6)             
Bovenbouwunit (groep 7, 8)

De voordelen van werken in units: Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren kinderen veel van elkaar. Leerkrachten werken binnen de units intensief met elkaar samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Ook zijn zij samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van leerlingen. Dit komt het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen ten goede. Hierdoor kunnen we gedifferentieerd werken en tegemoetkomen aan verschillen tussen leerlingen.

Verder is er in het gebouw ook een unit aanwezig voor de peuters van 2 tot 4 jaar, werkend onder de organisatie Kern Kinderopvang. De units zijn rijke, multifunctionele leeromgevingen waarbinnen kinderen van verschillende leeftijden zich breed en vanuit een veelzijdig aanbod kunnen ontwikkelen.

Momenten van stamgroep tijd, instructietijd en zelfstandig werken wisselen elkaar af gedurende de dag volgens een vast rooster.

We starten, eten, drinken en eindigen elke dag in de stamgroep. Dit is een groep met leerlingen van dezelfde of verschillende leeftijden, gekoppeld aan een vaste leerkracht(en). Dit biedt de kinderen veiligheid en houvast en deze leerkracht is tevens eerste aanspreekpunt voor u als ouder. Tijdens de instructieblokken worden de didactische vakken gegeven: rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.

Tijdens de themablokken worden andere lessen gegeven bijv. gym, themalessen (natuur, geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer enz. veelal in het teken van het thema).

Engels
Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen Engelse les. We gebruiken hiervoor de methode ‘Groove me’. De focus ligt vooral op het actief gebruik van de Engelse taal op een speelse manier. Waarbij interactie tussen leerlingen een belangrijk onderdeel is.

Verjaardagen vieren
Wij vieren de verjaardag van uw kind in de klas met aandacht. Trakteren mag en wij vragen u dit gezond te doen. Kinderen trakteren het team niet! Kinderen mogen de unit-verdieping langs met een kaart om zo ook in het zonnetje te staan bij de andere leerkrachten van de unit. Wij doen dit na de lunch. 

Wat geeft u uw kind mee naar school                         
Een gezond tussendoortje en drinken voor 10 uur.         
Een lunchtrommel en drinken voorzien van naam voor 12 uur. Drinken kan in de koelkast.     
Sloffen/schoenen of slippers om binnen op te lopen. Onze vuile schoenen trekken wij uit op de mat. Uw kind heeft een eigen locker voor de tas, schoenen en jas. 
Een paar gymschoenen voor de kleuters (mag ook op blote voeten) en gymkleren vanaf de middenbouw-unit.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het huidig  schoolondersteuningsprofiel dateert van 2013 en kan niet meer actueel worden genoemd. Bestuur is in samenwerking met het samenwerkingsverband op zoek naar een nieuw gemoderniseerd sop wat praktisch goed hanteerbaar is.

Vooruitlopend op het nieuwe SOP kan gesteld worden dat De Sterrenboom kwalitatief goed passend onderwijs biedt aan alle kinderen in Stolwijk waarvan de ouders kiezen voor openbaar onderwijs. De Sterrenboom geeft onderwijs in een moderne school, kent goede ict mogelijkheden en de school bezit over een lift en toiletten voor gehandicapten. Onderwijsassistenten geven ondersteuning aan het onderwijskundig proces.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven