Openbare basisschool Stellegors

Schoolstraat 2 3251 AZ Stellendam

Schoolfoto van Openbare basisschool Stellegors

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2019 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen (groep 6, 7 en 8), ouders en medewerkers. Het onderzoek is op bestuursniveau georganiseerd, deze keer is gebruik gemaakt van de enquête van Vensters PO, Scholen op de kaart.

De resultaten worden per school aangeleverd en vergeleken met:
a. het landelijk gemiddelde   
b. de andere scholen binnen hetzelfde bestuur 
c. voorgaande jaren

Resultaten en aanbevelingen worden besproken met de MR en de leerlingenraad en verwerkt in het beleidsplan.     

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek is uitgezet met de vraag om per gezin een vragenlijst in te vullen. Van de 85 gezinnen op school is de vragenlijst door 50 gezinnen ingevuld.

Het vereiste aantal respondenten om te voldoen aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid is 52. 

Resultaten en aanbevelingen worden besproken met de MR en de leerlingenraad en verwerkt in het beleidsplan.     

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven