Openbare basisschool Stellegors

Bosschieterstraat 12 3251 AB Stellendam

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Stellegors
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Stellegors
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Stellegors
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Stellegors
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Stellegors

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het Schoolvenster van o.b.s. Stellegors in Stellendam.

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in allerlei gegevens en resultaten van onze basisschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de onderwijsinspectie en de school zelf. Waar nodig geven we een toelichting.

Wilt u meer persoonlijke informatie, de "sfeer proeven"?                                                                                                                     
Maak gerust een vrijblijvende afspraak en kom langs op school. U bent van harte welkom !

Linda Kreeft
directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief pedagogisch klimaat
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Elk talent telt!
  • Samen!
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal zal de komende jaren redelijk stabiel blijven; onze school heeft rond de 100 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven