IKC de triviant

De Halstraat 42 6171 HK Stein

  • Schoolfoto van IKC de triviant
  • Schoolfoto van IKC de triviant
  • Schoolfoto van IKC de triviant
  • Schoolfoto van IKC de triviant
  • Schoolfoto van IKC de triviant

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van IKC de triviant. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2018 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een visie: Leren-ontwikkelen
  • Doorgaande lijn 0-12j
  • Onderwijs en opvang
  • De basis op orde
  • Kind-mens-maatschappijgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen uit alle wijken van de gemeente Stein. Ons kindcentrum vervult dan ook een functie voor de regio.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
275
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven