KBS Don Bosco

Gelderingen 60 8341 PZ Steenwijkerwold

  • Tijdens de Kinderboekenweek bezoekt groep 3 de bibliotheek.
  • Na de kerstviering in de kerk gaan de kinderen samen lekkere hapjes eten in de klas.
  • Bij de Koningsspelen lieten de kinderen ballonnen op.
  • Het thema bij meester- en juffendag was 'circus'.
  • Door Scala, de muziekschool, wordt muziekles gegeven op school.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ouders worden via de ouderapp Parro geïnformeerd als er door omstandigheden wijzigingen zijn in leerkrachten. 

Er is een interne procedure voor vervanging en er kan een beroep worden gedaan op de invalpool van de bovenschoolse stichting Catent.
Als er onverhoopt geen leerkracht beschikbaar is, dan blijven de kinderen thuis en krijgen ze vanuit school thuiswerk aangeboden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen onze school bieden we specifieke ondersteuning aan leerlingen met taal-, lees- en spellingsproblemen.

Daarnaast zijn er ook enkele leerlingen met gedragsproblemen. Wij zijn een gecertificeerde Kanjerschool. Dat betekent dat alle leerkrachten getraind zijn om in elke groep met de Kanjertraining te werken. Dat gebeurt wekelijks. Daardoor worden gedragsproblemen veelal voorkomen en ook bespreekbaar gemaakt in de groepen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven