Rooms Katholieke Basisschool Sint Clemens

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk

  • Op onze school werken de leerlingen bij een aantal vakgebieden samen.
  • In de gemeenschapsruimte komen we regelmatig tezamen.
  • De Clemensschool is een katholieke school en staat in het centrum van Steenwijk
  • Een mooi authentiek gebouw en van binnen geheel gerenoveerd!
  • De leerlingen benutten hun creatieve talenten

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Clemensschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de gemeente Steenwijkerland worden er minder kinderen geboren. Dit betekent voor onze school dat wij net als de andere scholen in de gemeente te maken hebben met krimp.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven