Basisschool B

Mr Zigher ter Steghestr 1 8331 KG Steenwijk

Schoolfoto van Basisschool B

Het team

Toelichting van de school

De directeur vormt samen met de bouwcoördinatoren (onderbouw en bovenbouw) en de intern begeleider het managementteam (MT) van de school. Het team (n=23) bestaat uit: 4 voltijd groepsleerkracht 11 deeltijd groepsleerkrachten 2 vakleerkrachten bewegingsonderwijs 2 intern begeleiders 1 administratief medewerker 2 onderwijs assistenten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof wordt er een beroep gedaan op de invalpool van Stichting Op Kop. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school kennen we een onderbouw, bestaande uit de groepen 1 t/m 4  en een bovenbouw, bestaande uit de groepen 5 t/m 8.

Bij de indeling van onze leerlingen hanteren we dus het z.g. leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat de kinderen van dezelfde leeftijd in een groep zitten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij geven onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. In overleg met de intern begeleider zorgen we dat kinderen met leermoeilijkheden een passend onderwijsaanbod krijgen en zorgen we dat de meer/hoogbegaafde kinderen extra verdieping krijgen.

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht 'Passend onderwijs' ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op school zit, of dat bij ons op school wordt aangemeld, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de scholen (schoolbesturen).  

Ouder- en jeugdsteunpunt Hoogeveen – Meppel – Steenwijk e.o.  geeft duidelijkheid over passend onderwijs.

Heeft u vragen over passend onderwijs, wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u terecht bij de school van uw kind of bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Het ouder- en jeugdsteunpunt is gericht op de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld, Steenwijkerland en de postcodegebieden 7951/7955 (Staphorst) en 8064 (Zwartewaterland).Op de website www.ouder-jeugdsteunpunt.nl vindt u informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. Bijvoorbeeld veelgestelde vragen en antwoorden en een video. Komt u er niet uit of wilt u een vraag stellen? Dan kunt u contact opnemen met het ouder- en jeugdsteunpunt. Dat kan via e-mail, een contactformulier of telefonisch.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het aanbod voor onze plusleerlingen krijgt dit schooljaar een verdiepingsslag. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderopvang Kaka

Op onze school worden de kinderopvang en het Peuterstation beide geregeld door Kinderopvang KaKa.

Tel.nr.: 06-22103506
E-mail: schoolb@kaka.nl       
www.kaka.nl/inschrijvingen

Terug naar boven