Basisschool B

Mr Zigher ter Steghestr 1 8331 KG Steenwijk

Schoolfoto van Basisschool B

In het kort

Toelichting van de school

Net buiten het centrum van Steenwijk vindt u SchoolB voor Daltononderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De Daltonkernwaardes samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie staan bij ons centraal en komen terug in ons dagelijkse onderwijsaanbod. 

Een openbare basisschool waarbij door Kaka Kinderopvang voor-en naschoolse opvang wordt aangeboden. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Talenten ontdekkken
  • Portfolio- en kindgesprekken
  • Respectvolle en warme omgang

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Welkom SchoolB - Steenwijk

Net buiten het centrum van Steenwijk vindt u SchoolB voor Daltononderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De Daltonkernwaardes samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie staan bij ons centraal en komen terug in ons dagelijkse onderwijsaanbod. 

Een openbare basisschool waarbij door Kaka Kinderopvang voor-en naschoolse opvang wordt aangeboden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
312
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school staat open voor u als ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.

Onze ambities zijn:

1. De school ziet er verzorgd uit

2. De school is een veilige school

3. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om

4. Ouders ontvangen maandelijks een school nieuwsbrief en wekelijks een klassen nieuwsbrief

5. Ouders participeren bij diverse activiteiten

6. De school staat altijd open - de leraren zijn bereikbaar

7. Ouders hebben inzage in de vorderingen en gespreksverslagen van hun kinderen dmv het ouderportaal van Parnassys

8. Een oudercommunicatie app van Social Schools wordt in 2020 ingevoerd binnen de stichting

Terug naar boven