Kindcentrum Bernhard

Wilhelminastraat 47 8331 ME Steenwijk

Schoolfoto van Kindcentrum Bernhard

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren hebben we de eindtoets van Centraal Nederland afgenomen. Resultaten: op landelijk gemiddelde.

In februari 2014 zullen we voor het eerste de CITO-eindtoets afnemen. De resultaten van die toets zullen we daarna uiteraard direct in dit venster plaatsen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren hebben we een basisarrangement gekregen.

Als directie en team vinden we het belangrijk om te werken met groepsplannen. Hierbij delen we de kinderen vanuit een groep per vakgebied op drie niveaus in. We hebben een hoog ambitieniveau. Iedere leerling willen we uitdagen om optimaal te kunnen laten zien wat er in hem/haar zit. We gebruiken voor het vaststellen van het ambitieniveau 'vaardigheidsscores'.

Terug naar boven