Kindcentrum Bernhard

Wilhelminastraat 47 8331 ME Steenwijk

Schoolfoto van Kindcentrum Bernhard

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren hebben we de eindtoets van Centraal Nederland afgenomen. Resultaten: op landelijk gemiddelde.

In februari 2014 zullen we voor het eerste de CITO-eindtoets afnemen. De resultaten van die toets zullen we daarna uiteraard direct in dit venster plaatsen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren hebben we een basisarrangement gekregen.

Als directie en team vinden we het belangrijk om te werken met groepsplannen. Hierbij delen we de kinderen vanuit een groep per vakgebied op drie niveaus in. We hebben een hoog ambitieniveau. Iedere leerling willen we uitdagen om optimaal te kunnen laten zien wat er in hem/haar zit. We gebruiken voor het vaststellen van het ambitieniveau 'vaardigheidsscores'.

Terug naar boven