Onderwijs Expertise Centrum 't Ravelijn

De Vesting 15 8332 GL Steenwijk

  • Schoolfoto van Onderwijs Expertise Centrum 't Ravelijn
  • Schoolfoto van Onderwijs Expertise Centrum 't Ravelijn
  • Schoolfoto van Onderwijs Expertise Centrum 't Ravelijn
  • Schoolfoto van Onderwijs Expertise Centrum 't Ravelijn
  • Schoolfoto van Onderwijs Expertise Centrum 't Ravelijn

In het kort

Toelichting van de school

Geachte belangstellende, 

Het team van Onderwijs Expertise Centrum 't Ravelijn heet u van harte welkom op SchoolVenster. Wij zijn een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs. Op onze school bieden wij onderwijs aan onderwijs aan leerlingen die op didactisch en/of gedragsgebied extra ondersteuning nodig hebben. Een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband is noodzakelijk voor de toelating.  Onze kernwaarden zijn Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Vanuit de gedachte dat we elke dag mogen en kunnen leren, proberen wij leerlingen op een positieve manier ervaringen op te laten doen, die hun ontwikkeling ten goede komen.

Hartelijke groet, namens het team van 't Ravelijn,

Connie Kok Bijker

directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Expertise
  • Professioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

ONZE LEERLINGEN

't Ravelijn biedt onderwijs aan leerlingen die vanwege hun gedrag, psychiatrische problemen, leerproblemen of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het regulier onderwijs. Op ‘t Ravelijn gaan ongeveer 200 leerlingen naar school. Wij bieden de leerlingen onderwijs waarbij we uitgaan van de mogelijkheden en de belangstelling van het kind. We sluiten daarbij aan bij de kerndoelen uit het speciaal (basis) onderwijs met een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen. 't Ravelijn is kort gezegd, bestemd voor kinderen bij wie het ontwikkelingsproces is verstoord of waar het verstoord dreigt te worden. De oorzaak, maar ook de aard daarvan is voor ieder kind anders. Ons team, dat gespecialiseerd is in speciale onderwijsbehoeften, probeert iedere dag opnieuw positief gedrag te stimuleren vanuit onze kernwaarden Respect, Veligheid en Verantwoordelijkheid.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?