GBS De Wegwijzer

Gasthuislaan 90 8331 MZ Steenwijk

  • Een kijkje in onze kleutergroep. In deze veilige omgeving zetten onze leerlingen de eerste stappen in hun schoolloopbaan.
  • Bewegen is belangrijk! In ons gebouw zit ook de gemeentelijke gymzaal, waar we gebruik van maken voor onze gymlessen.
  • Als christelijke school beleven we onze identiteit door samen te bidden, bijbelverhalen te vertellen en liederen te zingen.
  • Onze school is gevestigd in het mooie multifunctioneel centrum De Zuidwester

In het kort

Toelichting van de school

De Wegwijzer is een relatief kleine school in Steenwijk met hedendaags christelijk onderwijs. Onze school is gevestigd in het mooie multifunctioneel centrum De Zuidwester, op de grens van Steenwijk-West en Zuidveen. 

Ons geloof is belangrijk voor ons. Als gereformeerde school zijn we een school van en voor christenen. Samen met ouders willen we de leerlingen op onze school naast het leren rekenen en lezen ook leren wie ze mogen zijn als christen.

Op onze school werken we in 4 kleine combinatiegroepen. 's Middags werken we in de eigen klas en groepsdoorbrekend aan schoolbrede thema's. Door de kleinschaligheid van de school kennen leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar en werken we fijn samen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Weerbaarheid
  • Verwondering
  • Goed Doen
  • Verantwoordelijkheid
  • Genieten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wegwijzer heeft leerlingen uit Steenwijk, Zuidveen, Giethoorn, Onna, Kallenkote, De Bult, Tuk en Wetering. De ouders van onze school kiezen bewust voor De Wegwijzer als gereformeerde school en willen daarvoor ook wel iets verder reizen. 
In de afgelopen jaren zijn we als school gegroeid. Voor een deel komt dit door leerlingen die vanaf een andere school naar de Wegwijzer zijn gekomen. Deze keuze werd vooral gemaakt op het gebied van een echt christelijke identiteit, maar ook vanwege de rust en veiligheid. De school is zo georganiseerd dat we de leerlingen die dat nodig hebben ook extra zorg bieden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
81
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven