OBS De SamenSprong

Gasthuislaan 86 8331 MZ Steenwijk

Schoolfoto van OBS De SamenSprong

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van OBS De Samensprong.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in het onderwijs en de resultaten van OBS De Samensprong. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor informatie over OBS De Samensprong verwijzen wij u ook graag naar de website www.obsdesamensprong.nl 

                                                           


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij zijn een openbare school
  • Wij werken groepsdoorbrekend
  • Wij zijn een KANJERschool
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs De Samensprong is een openbare basisschool aan de rand van Steenwijk. De school is gevestigd in multifunctioneel centrum De Zuidwester. 

Het onderwijsconcept en de duidelijke structuur schoolbreed, geeft veel leerlingen en hun ouders de houvast die ze wensen. Dit wordt bewerkstelligd door een team met ervaren leerkrachten die hun werkzaamheden goed afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling. We streven naar onderwijs op maat voor ieder kind, waarbij we dagelijks groepsdoorbrekend werken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland doet gezondheids- onderzoeken als kinderen 5-6 jaar (ongeveer groep 2) en 10-11 jaar (groep 7) oud zijn. Daarnaast komen we in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.

Gezondheidsonderzoeken in de basisschoolperiode

Leeftijd van 5 of 6 jaar

Als kinderen 5 of 6 jaar oud zijn dan doen we het gezondheidsonderzoek in twee delen: · De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest.· Op een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het consultatiebureau voor het tweede deel van het gezondheidsonderzoek door onze jeugdverpleegkundige.

Leeftijd van 10 of 11 jaar

Als kinderen 10 of 11 jaar oud zijn komt onze doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van kinderen te meten. De ouder vult thuis van tevoren een vragenlijst in via het online ouderportaal Mijn Kinddossier kan hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. Na afloop ontvangt de ouder bericht via e-mail dat de resultaten van het onderzoek klaarstaan in Mijn Kinddossier.

Voorlichting in groep 8

Als kinderen in groep 8 zitten komen we een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. Als school kies je, in overleg met onze jeugdverpleegkundige, uit drie thema's:

· Fit in je vel

· Lekker fris

· Media en een gezonde jij

De voorlichting duurt 50 minuten en heeft een interactieve werkvorm. De leerkracht is bij deze voorlichting aanwezig. Onze doktersassistente maakt tijdens de voorlichting gebruik van het digibord. Na afloop nemen de leerlingen een werkblad en informatie voor hun ouder(s) mee naar huis.

Terug naar boven