OBS De SamenSprong

Gasthuislaan 86 8331 MZ Steenwijk

Schoolfoto van OBS De SamenSprong

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van OBS De Samensprong.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in het onderwijs en de resultaten van OBS De Samensprong. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor informatie over OBS De Samensprong verwijzen wij u ook graag naar de website www.obsdesamensprong.nl 

                                                           


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij zijn een openbare school
  • Wij werken groepsdoorbrekend
  • Wij zijn een KANJERschool
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs De Samensprong is een openbare basisschool aan de rand van Steenwijk. De school is gevestigd in multifunctioneel centrum De Zuidwester. 

Het onderwijsconcept en de duidelijke structuur schoolbreed, geeft veel leerlingen en hun ouders de houvast die ze wensen. Dit wordt bewerkstelligd door een team met ervaren leerkrachten die hun werkzaamheden goed afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling. We streven naar onderwijs op maat voor ieder kind, waarbij we dagelijks groepsdoorbrekend werken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

GGD IJsselland is nauw betrokken bij jonge kinderen en bij onze school. De werkwijze die gehanteerd wordt, is hieronder beschreven.

Naast dat we te consulteren zijn, voeren we ook gezondheidsonderzoeken uit bij kinderen in de leeftijd van 5 en 10 jaar. Normaal gesproken voeren we deze onderzoeken op school uit. Sinds de start van de coronacrisis is dit helaas niet meer gebeurd. Mede door de coronacrisis en door veranderingen in landelijke richtlijnen hebben we de ambitie om toe te werken naar een aangepaste werkwijze voor kinderen in de basisschool leeftijd vanaf het schooljaar 2023/2024. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Het aankomende schooljaar is een overgangsfase waarin we onderstaande werkwijze hanteren. 

Gezondheidsonderzoek rond de 5 jaar

Als een kind ongeveer 5 jaar oud is, ontvangen ouders van ons een uitnodiging om een afspraak in te plannen voor een ogen- en orentest en een lengte- en gewichtsmeting bij de doktersassistente op het consultatiebureau. Daarnaast ontvangen ouders een vragenlijst. De doktersassistente beoordeelt de resultaten van de onderzoeken en de ingevulde vragenlijst en bekijkt of er een vervolgafspraak bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts nodig is. Het kan zo zijn dat een kind een afspraak heeft onder schooltijd en hierdoor even afwezig is. Deze werkwijze hebben we afgelopen jaar ook toegepast en hier hebben we veel positieve reacties van ouders op ontvangen. Daarom kiezen we ervoor om deze werkwijze zo voort te zetten.

Gezondheidsonderzoek rond 10,5 jaar

Als een kind ongeveer 10,5 jaar oud is, komt de doktersassistente naar school. Zij meet de lengte en het gewicht van het kind. Vooraf ontvangen ouders van ons een digitale vragenlijst. In deze vragenlijst vragen we ouders toestemming om hun kind uit de klas te halen. Ook stellen we een aantal algemene vragen, informeren we naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en is er ruimte voor vragen die ouders zelf hebben. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst kan het zijn dat er een gesprek volgt met ouders en een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 

Groepsvoorlichting groep 8

In groep 8 vindt er een groepsvoorlichting plaats door de doktersassistente. Het thema van deze groepsvoorlichting wordt in samenspraak met school bepaald. De thema’s zijn:

Puberteit

Fit in je vel

Mediagebruik 

Terug naar boven