OBS De SamenSprong

Gasthuislaan 86 8331 MZ Steenwijk

Schoolfoto van OBS De SamenSprong

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van OBS De Samensprong.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in het onderwijs en de resultaten van OBS De Samensprong. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor informatie over OBS De Samensprong verwijzen wij u ook graag naar de website www.obsdesamensprong.nl 

                                                           


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Samen
  • Verantwoordelijkheid
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs De Samensprong is een openbare basisschool aan de rand van Steenwijk. De school is gevestigd in multifunctioneel centrum De Zuidwester. 

Het onderwijsconcept en de duidelijke structuur schoolbreed, geeft veel leerlingen en hun ouders de houvast die ze wensen. Dit wordt bewerkstelligd door een team met ervaren leerkrachten die hun werkzaamheden goed afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling. We streven naar onderwijs op maat voor ieder kind, waarbij we dagelijks groepsdoorbrekend werken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Graag stel ik mij allereerst even aan je voor. Ik ben Marijke Meester, jeugdverpleegkundige en contactpersoon voor medewerkers van deze school én voor ouders. Ik ben sinds mei werkzaam in de regio Steenwijkerland als JGZ verpleegkundige.

Wat is de Jeugdgezondheidszorg?

Je komt ons tegen op het consultatiebureau en als kinderen naar school gaan voert de Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland gezondheidsonderzoeken uit als kinderen ongeveer 5,5 en 9 jaar oud zijn. Daarnaast komen we in overleg met school in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.

Gezondheidsonderzoeken in de basisschoolperiode

Komend schooljaar zijn er wijzigingen in de gezondheidsonderzoeken die we uitvoeren. Hoe de onderzoeken er uitzien vind je hieronder.

Leeftijd van 5,5 jaar

Op 5,5-jarige leeftijd vindt er een gezondheidsonderzoek plaats op het consultatiebureau bij de doktersassistente of jeugdarts en doktersassistente samen. Tijdens dit onderzoek kijken we naar de ontwikkeling en de omgeving waarin je kind opgroeit. Daarnaast doen we onderzoek naar lengte, gewicht, ogen en oren. Vanaf het schooljaar 2023 wordt een nieuw onderzoek naar de motorische ontwikkeling hieraan toegevoegd. Voorafgaand aan dit onderzoek ontvangt ouder/verzorger een vragenlijst in het online ouderportaal Mijn Kinddossier.

Leeftijd van 9 jaar

Voorheen voerden we op school een gezondheidsonderzoek uit bij kinderen in de leeftijd 10/11 jaar. Vanaf dit schooljaar verschuift dit naar 9 jaar. Voorafgaand aan dit onderzoek vult de ouder/verzorger van tevoren thuis een vragenlijst in via het ouderportaal Mijn Kinddossier, waarbij er ook vragen door ouder/verzorger gesteld kunnen worden. Bijvoorbeeld over groei, de ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding. Daarna komt onze doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van kinderen te meten. Na afloop ontvangt de ouder/verzorger bericht via de e-mail dat de resultaten van het onderzoek klaarstaan in Mijn Kinddossier.

Leeftijd van 10/11 jaar

Heb je een kind in de leeftijd van 10/11 jaar die door de verschuiving van het onderzoek naar 9 jaar eind 2023 nog niet gezien is? Dan ontvangt ouder/verzorger begin 2024 een vragenlijst in het online ouderportaal Mijn Kinddossier, waarbij er ook vragen door ouder/verzorger gesteld kunnen worden. In overleg met ouder/verzorger maken wij alsnog een afspraak voor een gezondheidsonderzoek op het consultatiebureau.

Wat kan ik verder voor je doen?

Wij zijn er voor jou en je kind! Heb je vragen over thuis, school, gezond opgroeien of opvoeden? Laat het mij weten als je vragen hebt, ik denk graag met je mee. Via het contactformulier op onze website kun je mij een vraag stellen. Op onze website vind je ook informatie over de inloopspreekuren en over opvoeden en opgroeien. Liever telefonisch contact? Bel dan 088 443 07 02. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur.

Terug naar boven