rooms-katholieke basisschool Sinte Lucij

Hoogeind 4 5524 BL Steensel

...met oog voor verschillen!

In het kort

Toelichting van de school

Steensel maakt deel uit van de gemeente Eersel. Rooms-katholieke basisschool Sinte Lucij is de school in Steensel.

De Sinte Lucij kenmerkt zich door een sfeer van gedeelde verantwoordelijkheid. Er zijn korte lijnen naar en tussen kinderen, ouders en teamleden. Er staat een vooruitstrevend team dat zich er sterk voor maakt het beste uit kinderen te halen, zowel op didactisch als sociaal-emotioneel vlak. Een school van gezamenlijkheid, met oog voor verschillen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Korte lijnen
  • Betrokkenheid
  • Opbrengstgericht
  • Gedeelde verantwoordelijkheid
  • Vooruitstrevend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Sinte Lucij blijft naar verwachting de komende jaren redelijk stabiel. Een schommeling tussen de 90 en 100 leerlingen is realistisch. De economische situatie kan hier nog van invloed op zijn. Er liggen diverse bouwplannen klaar voor plekken in Steensel. Aantrekkende economie zou ervoor kunnen zorgen dat deze plannen ten uitvoer worden gebracht, hetgeen aanwas en doorstroming stimuleert.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven