Basisschool de Pannevogel

Prins Bernhardlaan 5a 7221 BA Steenderen

  • Schoolfoto van Basisschool de Pannevogel
  • Schoolfoto van Basisschool de Pannevogel
  • Schoolfoto van Basisschool de Pannevogel

In het kort

Toelichting van de school

De Pannevogel is een school met een regiofunctie gesitueerd tussen zwembad, sporthal en sportvelden in het dorp Steenderen.

Pannevogel is Achterhoeks dialect voor een vlinder. De vlinder staat symbool voor ontwikkeling, diversiteit, kleur, natuur en beweging. De vlinder vliegt van bloem naar bloem, vindt en ontdekt daar wat hij nodig heeft en is op die manier op avontuur. De verandering van rups, naar pop naar vlinder is een wonderbaarlijk en prachtig proces. Onze school streeft ernaar om alle kinderen te laten ontwikkelen tot de mooie vlinder die ze zijn, ieder op zijn of haar eigen wijze.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Leren
  • Vertrouwen
  • Veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijdens vrije dagen en schoolvakanties wordt de buitenschoolse opvang geregeld door de kinderopvang Juut en Co en 't Holthuisje.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op een fatsoenlijke en plezierige manier met elkaar omgaan is natuurlijk de gewoonste zaak van de wereld. Toch? Helaas mogen we er niet vanuit gaan dat er bij ons op school nooit iets vervelends gebeurt en dat iedereen zich er altijd veilig voelt. Daarom hebben we een schoolveiligheidsplan opgesteld met team en de MR, waarin we hebben opgeschreven wat we onder sociale veiligheid verstaan, hoe we die bevorderen en borgen en wat we doen als we signalen krijgen van onveilige situaties. De nodige protocollen en de meldcode zijn onderdeel van dit beleidsdocument.

Terug naar boven