RK Basisschool Pius X

Kapelaan Kockstraat 48 4651 XE Steenbergen

Schoolfoto van RK Basisschool Pius X

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van RK basisschool Pius X. Wij zijn een kleine, veilige en gemoedelijke basisschool in Welberg, gemeente Steenbergen (NB). Onze kernwaarden zijn: ‘Veilig, Vooruitstrevend en Kansrijk!’ Goed basisonderwijs in een veilig en stimulerend klimaat is noodzakelijk voor uw kind. Wij willen de school zijn, die dat voor uw zoon of dochter verzorgt. Kijkt u rustig eens rond op ons venster of onze website: Website basisschool Pius X. Mocht u naar aanleiding van uw digitaal bezoek nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Vooruitstrevend
  • Kansrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Pius X is een kleine dorpsschool in het dorp Welberg, gemeente Steenbergen NB. Het leerlingaantal op teldatum ligt tussen de 80 en 90 leerlingen en fluctueert enigszins. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool Pius X hanteert nog een traditioneel rooster, waarbij groep 1 t/m 4 op woensdag- en vrijdagmiddag vrij is. We  werken samen met Zo Kinderopvang bij basisschool Gummarus in Steenbergen, een kinderopvanglocatie welke valt onder het bestuur van Zo Kinderopvang ltd. Uw kind bieden we tussen 7 uur 's ochtends en 6 uur  's avonds een veilige, uitdagende leer- en ontwikkelomgeving waarbij leren en spelen afgewisseld worden. De opvang is 52 weken per jaar geopend.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven