RK Basisschool Maria Regina

Waterlinie 1 4652 GB Steenbergen

Schoolfoto van RK Basisschool Maria Regina

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

In februari verhuist de school naar een nieuw gebouw aan de Waterlinie 1 in Steenbergen. Wij vormen daar met onze kernpartners "Zo kinderopvang en voorschoolse en buitenschoolse opvang", "Stichting Peuterspeelzaal Steenbergen", "Tussenschoolse opvang Stichting Breek-4U" en" slagwerkschool Brok" een brede school vanuit de ankerwaarden "verrijken en ontmoeten".

Bezoek ons ook op onze website of op facebook.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieders talent een toekomst!
  • open, bruisend
  • vernieuwend, nieuwsgierig
  • veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
321
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven