RK Basisschool Gummarus

Esdoornstraat 1 4651 KM Steenbergen

  • Op dit heerlijke plein voor het jonge kind, spelen de leerlingen uit de groepen 1/2 en de kinderen van peuteropvang Pippi naar hartelust!
  • Schoolfoto van RK Basisschool Gummarus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Gummarus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Gummarus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Gummarus

In het kort

Toelichting van de school

Samen maken we de wereld: geloven in ieder kind!

Het motto van onze school is ‘Samen maken we de wereld!’. Daar zijn we trots op. Want wij vinden dat ieder kind ertoe doet en het recht heeft om samen te spelen, te leren én dus te ontwikkelen!

We werken er met een enthousiast team aan om onze leerlingen een veilige plek te bieden, zodat zij zichzelf kunnen ontplooien en kunnen opgroeien tot wereldburgers. Daarbij willen we op Gummarus dat onze leerlingen betekenisvol leren. Dát leren, dat er voor deze leerling op dit moment toe doet!

We streven ernaar open en toegankelijk te zijn en willen stilstaan bij bijzondere momenten en deze waar mogelijk vieren. Dit kan heel groots zijn, maar vaak zijn ook kleine successen de moeite van het vieren waard.Op onze website staat vooral praktische informatie. Voor een nadere kennismaking met de school kunt u ook terecht op onze Facebook pagina, uiteraard ontvangen wij u en uw kind(eren) graag op onze school. Wilt u een afspraak maken? Neem dan gerust contact op met meneer Wietse Visser (directeur).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een lerende organisatie
  • Een veilige school
  • Een vierende school
  • Open en toegankelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De prognoses geven aan dat het leerlingenaantal de komende jaren stabiel zal blijven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
343
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven