Kindcentrum Kiezelrijk

Stadshillen 36 4651 CX Steenbergen

  • Onze kinderen werken in het binnen- en buiten atelier onder begeleiding van kunstenares en leerkracht Angela. Waarin ben jij een kei?
  • Kom genieten in onze bibliotheek! Leesconsulent Jaimie Weber ondersteunt het team en de kinderen bij goed leesonderwijs.
  • Gelukkig zijn kun je leren, dus dat leren wij ook op school!
  • In de onderbouw werken wij thematisch. Kom je ook boodschappen doen in onze winkel?
  • Vanuit onze visie op spelend leren in combinatie met de ateliers hebben wij een speelnatuur op ons plein gerealiseerd.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze kinderen hebben de school een mooie 8 gegeven (zie rapportage onderzoek). Het systeem van Scholen op de Kaart (Vensters) heeft de antwoorden van de kinderen op vragen omgezet naar een cijfer per vraag (dit waren bolletjes, vijfpuntsschaal). Hierdoor is het cijfer voor de leerling tevredenheid op een 7,2 gekomen. 

Wij werken met de innovatieve, integrale aanpak Leer- en Veerkracht van Dr. R.M.P. van Zundert. Gebaseerd op de wetenschap vanuit de positieve psychologie zijn mentale veerkracht en welbevinden pijlers onder het schoolbeleid en is de school een optimale leer- en werkplek. Leer- en Veerkracht sluit ook goed aan bij de 21st Century Skills, de vaardigheden waarvan uit onderzoek is gebleken dat wij die de kinderen van nu aan moeten leren zodat zij zich straks gezond, gelukkig en met succes staande kunnen houden in de steeds sneller en complexer wordende maatschappij. Het Leer- en Veerkracht traject is een integraal meerjarentraject gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten vanuit de positieve psychologie en de kennis van het brein. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat wanneer je langdurig schoolbreed inzet op het vergroten van de mentale veerkracht en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten, de optimale voorwaarden schept om tot leren te komen. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een cultuur waarbinnen het schoolteam, ouders en kinderen met plezier in de school zijn en het beste uit zichzelf halen. We hebben dus invloed op ons eigen gevoel van geluk en verhogen daarmee ook onze prestaties.

Naast het werken met Leer- en Veerkracht hebben wij ook ons natuurplein zo ingericht dat de kinderen echt kunnen spelen, bewegen en ontspannen in de pauzes. Niet alleen bij de onderbouw, maar juist ook bij de bovenbouw is er genoeg om te doen. Wij hebben een prachtige speelnatuur gecreëerd met een buitenatelier, muziekmuur, modderkeukens, mini voedselbos, zelfgemaakte hutten en nog veel meer. Tevens is de speelnatuur verrijkt met een grote tribune, inclusief stroom en wifi waar wij mooie momenten samen kunnen beleven. 

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn trots om onze hoge oudertevredenheid. Vanuit onze hele school benadering Leer- en Veerkracht is dit ook één van onze speerpunten. Samen zijn we verantwoordelijk voor het welbevinden van de kinderen op onze school.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven