Kindcentrum Kiezelrijk

Stadshillen 36 4651 CX Steenbergen

  • Onze kinderen werken in het binnen- en buiten atelier onder begeleiding van kunstenares en leerkracht Angela. Waarin ben jij een kei?
  • Kom genieten in onze bibliotheek! Leesconsulent Judith Doomen ondersteunt het team en de kinderen bij goed leesonderwijs.
  • Gelukkig zijn kun je leren, dus dat leren wij ook op school!
  • In de onderbouw werken wij thematisch. Kom je ook boodschappen doen in onze winkel?
  • Vanuit onze visie op spelend leren in combinatie met de ateliers hebben wij een speelnatuur op ons plein gerealiseerd.

In het kort

Toelichting van de school

Kind Centrum Kiezelrijk is aangesloten bij de ABBO kindcentra en werkt nauw samen met Kinderopvang Mamaloe, welke ook in de school gevestigd is.

De scholen van ABBO kindcentra leveren elk een eigen onderwijsconcept. Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs halen wij het meest bijzondere van uw kind naar voren. Bij ons doen we dat vooral door extra aandacht te geven aan " twenty-first century skills. Onze leerlingen worden opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden. Daarnaast werken we samen met ouders aan een goede sfeer en resultaat, educatief partnerschap is hierbij van groot belang.  Wij zijn ervan overtuigd dat dit ertoe leidt dat we het meest bijzondere uit ieder kind naar boven kunnen halen.

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Het overzicht wordt nog uitgebreid. Voor nu nodigen wij u graag uit verder te kijken op onze website www.kiezelrijk.nl of om langs te komen op onze mooie school. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Groei
  • Nieuwsgierig
  • Passie
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een groeiende school waar iedereen elkaar kent, met plezier naartoe gaat en iedereen zich thuis voelt. Binnen de zeven groepen leren de kinderen zelfstandig te werken en leren ze van en met elkaar. Onze kinderen bewegen veel, zo krijgen ze naast de gymles, minimaal twee keer per week een bewegend leren les aangeboden ten aanzien van het automatiseren van rekenen en spelling. Ook werken wij met flexibele werkplekken, dit zorgt ervoor dat de kinderen niet de gehele dag op dezelfde plaats stil zitten. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven