De Nieuwe Veste

Stadshillen 36 4651 CX Steenbergen

  • Onze leerlingen ontwikkelen een positieve grondhouding en worden geprikkeld van uit hun nieuwsgierigheid.
  • Door middel van experimenteren en ontdekken komen onze leerlingen tot verwondering.
  • De hele school heeft een flinke metamorfose ondergaan. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe aula, BSO en atelier.
  • Lezen, speuren en helemaal wegdromen in een boek. Het kan allemaal.
  • Wat maakt ons bijzonder? Onder andere het bewegend leren. Vooral bij het automatiseren van speling en rekenen.

In het kort

Toelichting van de school

Kind Centrum De Nieuwe Veste is aangesloten bij de Stichting ABBO en werkt nauw samen met Kinderopvang Mamaloe, welke ook in de school gevestigd is.

De scholen van ABBO leveren elk een eigen onderwijsconcept. Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs halen wij het meest bijzondere van uw kind naar voren. Bij ons doen we dat vooral door extra aandacht te geven aan " twenty-first century skills. Onze leerlingen worden opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden. Daarnaast werken we samen met ouders aan een goede sfeer en resultaat, educatief partnerschap is hierbij van groot belang.  Wij zijn ervan overtuigd dat dit ertoe leidt dat we het meest bijzondere uit ieder kind naar boven kunnen halen.

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Het overzicht wordt nog uitgebreid. Voor nu nodigen wij u graag uit verder te kijken op onze website www.bsdenieuweveste.nl of om langs te komen op onze mooie school. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Creatief en Wereldwijs
  • Samenwerkend leren
  • Welbevinden
  • Ontdekken
  • Spelend leren en bewegen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een groeiende school waar iedereen elkaar kent, met plezier naartoe gaat en iedereen zich thuis voelt. Binnen de zes combinatiegroepen leren de kinderen zelfstandig te werken en leren ze van en met elkaar. Onze kinderen bewegen veel, zo krijgen ze naast de gymles, minimaal twee keer per week een bewegend leren les aangeboden ten aanzien van het automatiseren van rekenen en spelling. Ook werken wij met flexibele werkplekken, dit zorgt ervoor dat de kinderen niet de gehele dag op dezelfde plaats stil zitten. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de bijlage is het protocol schorsing en verwijdering toegevoegd.

Terug naar boven