Openbare basisschool De Schalm

Schoolstraat 3 4696 CK Stavenisse

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Schalm
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Schalm
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Schalm
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Schalm
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Schalm

In het kort

Toelichting van de school

Kansen voor de toekomst
obs De Schalm is een school voor alle kinderen uit Stavenisse en omgeving. Een plek waar kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen. We motiveren kinderen en geven hen de toerusting waarmee zij zich kunnen ontwikkelen tot een evenwichtig en gelukkig persoon. Onze school wil in Stavenisse en omgeving bekend staan als een kwalitatief goede school, met goede prestaties en met een prettige en open sfeer. Een school waar je je als kind, ouder en teamlid prettig voelt. Op obs De Schalm creëren we kansen voor de toekomst van de leerlingen.

Iedereen is welkom
Als openbare school vinden we het zeer belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Daarom heerst er op school een gastvrije, respectvolle, veilige en warme sfeer waarin iedereen zich thuis voelt en gewaardeerd wordt. We zetten ons in om elk kind huis-nabij onderwijs te bieden. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Openheid
  • Samen
  • Ontwikkeling
  • Thuisnabij onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
61
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven