Christelijke Nationale School voor Basisonderwijs

Staphorster Kerkweg 38 7951 JS Staphorst

Schoolfoto van Christelijke Nationale School voor Basisonderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerling tevredenheidsonderzoek afgenomen door Vensters, februari 2023.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Wij monitoren de Oudertevredenheid 1x per 4 jaar.
Hieronder treft u de uitkomsten van het Oudetevredenheidsonderzoek, afgenomen in juni '21 door DUO, onderwijsonderzoek.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven