RK bs Aventurijn

Antoniusstraat 2 4758 AM Standdaarbuiten

Schoolfoto van RK bs Aventurijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Schoolvenster pagina van basisschool Aventurijn.

Via deze pagina geven we u informatie over de school en inzicht in de kwaliteit.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school zelf.

Als u meer wilt weten, klik hier.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven