RK bs Aventurijn

Antoniusstraat 2 4758 AM Standdaarbuiten

 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn

In het kort

Toelichting van de school

Aventurijn is een innovatieve dorpsschool. Onze school kenmerkt zich onder andere door de gemoedelijke sfeer, openheid en positieve insteek. Betrokkenheid en welbevinden zijn de basis van waaruit we ons onderwijs vormgeven.

We geven eigentijds onderwijs dat is afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen en de context van onze school.

In ons onderwijs staan de volgende zaken centraal

 • Betrokkenheid
 • Welbevinden 
 • Verantwoordelijkheid en vertrouwen
 • Sterke instructies
 • Aandacht voor vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, creatief denken

Via deze pagina geven we u informatie over onze school en inzicht in de kwaliteit. Verdere informatie over onze school is ook te vinden op de website van onze school.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school zelf.

Als u meer wilt weten over onze school of onze school in bedrijf wilt zien kunt u altijd contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Sterke instructies
 • Werken vanuit doelen
 • Rijke leeromgeving
 • Samen aan het roer
 • Omgang op basis van vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Aventurijn geven we onderwijs aan alle kinderen in het dorp. Enkele leerlingen komen uit de omringende kernen. Het leerlingaantal op Aventurijn loopt de afgelopen jaren wat terug, de komende jaren is het leerlingaantal stabiel rond de 160 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als school hechten we groot belang de veiligheid van onze leerlingen. De school heeft een zorgplicht als het gaat om veiligheid op school. Deze zorgplicht is in de wet beschreven. Zorgplicht veiligheid

Terug naar boven