RK bs Aventurijn

Antoniusstraat 2 4758 AM Standdaarbuiten

Schoolfoto van RK bs Aventurijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Schoolvenster pagina van basisschool Aventurijn.

Aventurijn is een innovatieve dorpsschool. Onze school kenmerkt zich onder andere door de gemoedelijke sfeer, openheid en positieve insteek. Betrokkenheid en welbevinden zijn de basis van waaruit we ons onderwijs vormgeven.

We geven eigentijds onderwijs dat is afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen en de context van onze school.

Als school staan we voor de vraag hoe we talenten van kinderen tot bloei laten komen. Wij gaan voor onderwijs dat er toe doet, dat het verschil maakt. Hierbij stellen we kinderen centraal en werken we optimaal samen met ouders. In onze ogen is onderwijs niet alleen het overbrengen van feitenkennis of het ontwikkelen van vaardigheden, maar ook en vooral het aanzetten en inspireren tot nieuwe gedachten en interpretaties.

Via deze pagina geven we u informatie over onze school en inzicht in de kwaliteit.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school zelf.

Als u meer wilt weten over onze school of onze school in bedrijf wilt zien kunt u altijd contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Welbevinden
  • Rijke leeromgeving
  • Goede instructies

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Aventurijn geven we onderwijs aan alle kinderen in het dorp. Enkele leerlingen komen uit de omringende kernen. Het leerlingaantal op Aventurijn loopt de afgelopen jaren wat terug, de komende jaren is het leerlingaantal stabiel rond de 170 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven