Rooms Katholieke Basisschool De Steiger

Havenstraat 2 4754 BE Stampersgat

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Steiger
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Steiger
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Steiger

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Steiger

Wij bieden als kindcentrum een totaalpakket op het gebied van onderwijs en opvang in Stampersgat. Kinderen kunnen bij ons terecht om te leren, spelen en ontmoeten. 

Wilt u meer weten over ons? Wij ontvangen u graag voor een kennismaking!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven