Rooms Katholieke Basisschool De Steiger

Havenstraat 2 4754 BE Stampersgat

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Steiger
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Steiger
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Steiger
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Steiger
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Steiger

In het kort

Toelichting van de school

http://www.bsdesteiger.nl/Basisschool De Steiger een veilige aanlegplaats voor taalrijk onderwijs

Onze school ligt midden in de kern van het meer dan 400 jaar oude dorp Stampersgat en is samen met dorpshuis De Steiger en peuterspeelzaal Pinkeltje en kinderopvang/buitenschoolseopvang De Kajuit gevestigd in één gebouw. Voor de gymlessen en toneelactiviteiten maken we gebruik van de gymzaal en de toneelzaal van dorpshuis De Steiger. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven