Christelijke Basisschool Anne de Vries

Margrietlaan 3 9503 KA Stadskanaal

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Anne de Vries

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden, evenals de eindresultaten, twee keer per jaar door de directie en de intern begeleider met de betreffende leerkrachten geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei van het groepsgemiddelde en naar de vaardigheidsgroei van de individuele kinderen. Uiteraard beïnvloeden individuele resultaten het groepsgemiddelde. De analyse leidt tot het delen van ervaringen tussen leerkrachten op groepsniveau maar ook op individueel niveau: welke aanpak leidt tot groei en welk voordeel hebben andere leerkrachten hiervan? Op welke manier kunnen we onze aanpak bijstellen om individuele kinderen groei te laten doormaken? Deze analyse leidt tot direct handelen in de groep. Dit is terug te zien in de groepsplannen in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en de indeling van de drie instructieniveaus per kernvak.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven