Willibrordschool

Esperantolaan 2 9501 CZ Stadskanaal

 • Wij verwelkomen alle kinderen!
 • Schoolfoto van Willibrordschool
 • Met onze eigen Bibliotheek op school kunnen de kinderen veel lezen!
 • Schoolfoto van Willibrordschool
 • Schoolfoto van Willibrordschool

In het kort

Toelichting van de school

Missie

Wij zijn een rooms-katholieke basisschool die staat voor kwalitatief, hoogwaardig, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding. In gezamenlijke verantwoordelijkheid met ouders willen we aan kinderen maximale leerkansen bieden en ze het beste uit zichzelf leren halen.

Visie

Onze school werkt vanuit de katholieke geloofsovertuiging en de daaruit voortkomende normen en waarden. Een vriendelijke omgang in een sfeer van openheid, eerlijkheid en vertrouwen vinden wij belangrijk om de kinderen een optimistisch toekomstperspectief mee te geven. We zien de school als kleine samenleving waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten. Op onze school leren kinderen omgaan met onderlinge verschillen en ieder kind wordt gestimuleerd om met zijn of haar talenten het beste uit zichzelf te halen. Vanuit veiligheid, wederzijds respect en een goede sfeer geven wij vorm aan ons onderwijs. In een rijke speel- en leeromgeving bieden wij innovatief, gepersonaliseerd onderwijs, waarbij het eigenaarschap van de kinderen, van 2 tot 12 jaar, wordt aangesproken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen school
 • Ieder mens telt!
 • Verwondering
 • Betrokkenheid
 • Vernieuwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Nieuwe leerlingen

De basisschooltijd is een belangrijke periode in de ontwikkeling van uw kind. De keuze voor een basisschool moet daarom weloverwogen gemaakt worden. Wanneer u uw kind voor de Willibrordschool wilt opgeven, kunt u daarvoor een afspraak maken met de directeur van onze school, Peter Muter. Hij zal u tijdens een kennismakingsgesprek informatie geven over de gang van zaken in onze school en u de gelegenheid geven de school te bekijken. U mag uw kind natuurlijk meenemen.
Omdat de Willibrordschool een R.K.-school is, verwachten wij van niet-katholieke ouders dat zij de katholieke uitgangspunten van de school zullen respecteren. Dat houdt o.a. in dat alle kinderen deelnemen aan de godsdienstlessen op onze school. Als u uw kind aanmeldt voor groep 1, mag het vóór zijn vierde verjaardag vier dagdelen op bezoek komen in die groep. Op die manier went uw kind al wat en leert het zijn juf en klasgenootjes kennen.  

Kinderen brengen en halen

Groep 1/2 De kinderen kunnen ’s morgens tussen 8.20 en 8.30 uur gebracht worden. De achterdeur (Aldi kant) is op slot, maar gaat van 8.20 tot 8.30 uur open en komen de leerkrachten naar buiten om met de kinderen te wachten. De kinderen van groep 1/2 worden om 14.15 uur aan de achterkant (Aldi kant) naar buiten gebracht.   

Groep 3 t/m 8

De kinderen mogen tussen 8.20 en 8.30 uur op school komen en gaan direct naar binnen. Daar kunnen ze in de klas blijven tot de les begint.   Er zijn verschillende in- en uitgangen op school, voor groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. De hoofdingang kan gebruikt worden door minder valide mensen. 

Fietsenhok

De kinderen kunnen hun fietsen op slot zetten en de sleuteltjes in hun lokaal in een centrale sleutelpot bewaren. Verliezen is daarmee nagenoeg uitgesloten. De school kan namelijk niet aansprakelijk gesteld worden voor schades of diefstal van de fietsen.  

Gruiten op dinsdag en donderdag

Gezonde voeding is erg belangrijk voor ons lichaam. Eén onderdeel van deze gezonde voeding is het eten van voldoende groenten en fruit. Hierin zitten de vitamines die wij dagelijks nodig hebben.  Om dit bij de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren, hebben wij speciale Gruitdagen op school. Gruiten staat voor Groenten en fruit. Op de Willibrordschool gruiten wij op dinsdag en donderdag. Het is de bedoeling dat de kinderen in de ochtendpauze groenten of fruit meenemen. Dat kan een appel, peer of banaan zijn, maar ook komkommer en tomaatjes zijn een lekkere variatie. Het gaat dus niet om weinig calorieën, maar om vitamines. Samen gruiten is gezellig, gezond en ook heel erg lekker.

Oud Papier

In overleg met het team, de leerlingen, de ouders en de oudervereniging is besloten dat de opbrengst ten goede komt aan de leerlingen van onze school. Natuurlijk hopen we dat u ons wilt blijven helpen en ook in de toekomst oud papier naar school wilt brengen. Op de onderstaande data staat de oud papiercontainer er. 

 • 13 t/m 15 september 2023
 • 1 t/m 3 november 2023
 • 13 t/m 15 december 2023
 • 24 t/m 26 januari 2024
 • 13 t/m 15 maart 2024
 • 22 t/m 24 mei 2024
 • 17 t/m 19 juli 2024

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bereikbaarheid school

De school is telefonisch bereikbaar van 8.00 uur ’s morgens tot 16.30 uur ’s middags. Indien u een leerkracht wilt spreken kunt u het beste bellen voor of na schooltijd zodat we deze niet onnodig hoeven te storen tijdens de les.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven