De Meidoornschool

Vlaanderenlaan 7 9501 TJ Stadskanaal

Schoolfoto van De Meidoornschool

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school streeft ernaar een plek te zijn waar leerlingen zich veilig en geborgen voelen. De methode ‘de Vreedzame School’( zie 2.4) is bepalend voor ons schoolklimaat. De omgang met de leerlingen is open, vanuit een positief opvoedingsperspectief. Er is een aantal voorwaarden die dat open klimaat bepaalt. Rust, vaste afspraken en regelmaat, kortom structuur, zijn kernbegrippen in het schoolklimaat. Een rustige, veilige omgeving is een voorwaarde om leerlingen in staat te stellen zo geconcentreerd mogelijk te werken en hun motivatie zo optimaal mogelijk te stimuleren. Op deze manier willen we leerlingen vertrouwen laten krijgen in eigen kunnen. Om tot leren te komen is het van groot belang dat leerlingen zich veilig voelen op school. Respect voor de ander staat hierbij centraal. Daarnaast spreekt het voor zich dat we agressie, pesten, vernielen enz. niet toestaan binnen onze school. We spreken leerlingen aan op ongewenst gedrag.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Vreedzame School

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Vanuit het Speciaal Onderwijs  stromen de meeste leerlingen door naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Een enkele leerling stroomt uit naar het Praktijk Onderwijs.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven