De Meidoornschool

Vlaanderenlaan 7 9501 TJ Stadskanaal

Schoolfoto van De Meidoornschool

In het kort

Toelichting van de school

Iedere leerling is uniek en beschikt over eigen specifieke mogelijkheden waarmee hij/zij een functionele bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Wij gaan niet uit van de beperkingen van onze leerlingen maar we richten ons juist op de mogelijkheden. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Vanuit een professionele en opbrengstgerichte organisatie werken wij aan de talenten van onze leerlingen. Wij willen investeren in onze leerlingen en hen een veilige omgeving bieden waarin we kunnen werken aan het zelfvertrouwen en het zelfstandig functioneren van onze leerlingen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professionele Leergemeenschap
  • De Vreedzame School
  • De Feedbackrijke School
  • De Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Situering en schoolgrootte van de school   De school heeft 1 augustus 2020 ongeveer 142 leerlingen verdeeld over 4 SO groepen en 8 VSO groepen. De afdeling SO en VSO Brugklas bevindt zich op de benedenverdieping. Het VSO is op de bovenverdieping gehuisvest. Daarnaast bevindt zich op de afdeling SO een groep leerlingen in de leeftijd van 12 – 17 jaar met  speciale onderwijsbehoeften. Extra zorg en aandacht is wat deze groep leerlingen, genaamd VSO P2, behoeft. Alle overige VSO groepen zijn ingedeeld op leeftijd maar ook op zorgvraag en niveau zoals VSO P 3.    
Weergave

Leerlingen
45
Landelijk gemiddelde
89

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven