Oranje Nassauschool

Meidoornstraat 9 9501 VX Stadskanaal

Schoolfoto van Oranje Nassauschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn in 2019 overgestapt op een andere eindtoets, namelijk de DIA-toets. Het voordeel is dat het digitaal af te nemen is en maar één dagdeel duurt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten hebben een signalerende functie. De tussenresultaten worden besproken met de leerkracht door de intern begeleider en de directeur. De afspraken worden vastgelegd en na de volgende afname geëvalueerd.

Wij vergelijken de resultaten met het landelijk gemiddelde, de resulaten van de vorige keer en van vergelijkbare resultaten van dezelfde groep.

De tussenresultaten van de leerlingen zijn zichtbaar voor de ouders via het ouderportaal.

Wij gebruiken naast de methodetoetsen ook de toetsen van CITO voor rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen. Bij de kleuters nemen wij geen CITO-toetsen af, Daar volgen we de ontwikkeling via de leerlijnen in ParnasSys.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Gezien de cijfers geven we als school goede adviezen voor het VO.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven