Oranje Nassauschool

Meidoornstraat 9 9501 VX Stadskanaal

Schoolfoto van Oranje Nassauschool

Het team

Toelichting van de school

De muziekdocent van de Kunstenschool is aanwezig op maandag. Zij geeft de ene week les aan de onderbouw en de andere week aan de bovenbouw.

De vakdocent bewegingsonderwijs is aanwezig op donderdagmorgen en vrijdag.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De duo-er wordt als eerste gevraagd. Als dit niet lukt dan plaatst de directeur een verzoek in de invalpool van Scholengroep Perspectief.

Mocht vervanging niet lukken dan kijken we of we intern een oplossing vinden.

Bij vervanging krijgen de ouders een mail met de naam van de vervanger.

 Als er geen vervanging is, dan is de groep vrij. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken veel met enkele groepen. Sommige groepen zijn gesplitst. De kinderen zitten in eerste instantie op leeftijd bij elkaar. Daar kan onderbouwd van afgeweken worden als dat beter is voor de ontwikkeling van het kind.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het exacte aantal uren is lastig aan te geven omdat veel leergebieden elkaar overlappen. Bij spel en beweging wordt ook gewerkt aan doelen van taal en rekenen en zeker van wereldoriëntatie.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We geven geen onderwijs aan specifieke doelgroepen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 is veel aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. Er vindt overdracht plaats van de Peuterspeelzaal naar de leerkracht van groep 1. 

Logopedie kan in school gegeven worden. Ouders kunnen hun kind daarvoor aanmelden bij de logopedisten. 

Daarnaast kan bij twijfel een observatie gedaan worden door ons Steunpunt.

Terug naar boven