Basisschool Piet Prins - school met de Bijbel

Maarsdreef 22 9501 AM Stadskanaal

  • Schoolfoto van Basisschool Piet Prins - school met de Bijbel
  • Bij onze maandopeningen en vieringen tijdens het schooljaar 2023-2024
gebruiken we het thema:
David, een man naar Gods hart.
  • Schoolfoto van Basisschool Piet Prins - school met de Bijbel
  • Lekker spelen in de zandbak.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 6-8 hebben in februari 2022 vragenlijsten ingevuld hoe zij de Piet Prinsschool ervaren. 

Wij danken de kinderen dat ze dat hebben gedaan en zijn blij dat zij onze school waarderen. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We herkennen de school in de uitslag van de enquête. Wij zijn blij met de punten die positief ervaren worden door ouders. Deze proberen we vast te houden.
Wij willen werken aan de verbeterpunten. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven